Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiofarmakum - význam cudzieho slova

rádioaktívna látka používaná na diagnostické alebo terapeutické účely