Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiofor - význam cudzieho slova

puzdro obsahujúce rádioaktívne soli, používané pri liečbe