Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiofyzika - význam cudzieho slova

náuka o elektromagnetickom vlnení