Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiofyzika – význam cudzieho slova

náuka o elektromagnetickom vlnení