Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiogénny – význam cudzieho slova

vytvorený rozpadom rádioaktívneho nuklidu