Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiogénny - význam cudzieho slova

vytvorený rozpadom rádioaktívneho nuklidu