Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiogravimetria – význam cudzieho slova

gravimetria pracujúca s rádioaktívnymi činidlami