Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiogravimetria - význam cudzieho slova

gravimetria pracujúca s rádioaktívnymi činidlami