Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádioizotop – význam cudzieho slova

nestabilný izotop