Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádioizotop - význam cudzieho slova

nestabilný izotop