Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiológia - význam cudzieho slova

náuka o rádioaktívnych látkach a o všetkých druhoch žiarení dôležitých v lekárstve, ich využívaní aj ochrane pred nimi