Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiolýza – význam cudzieho slova

rozklad látok pôsobením žiarenia