Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiolýza - význam cudzieho slova

rozklad látok pôsobením žiarenia