Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiolokácia - význam cudzieho slova

meranie a určovanie polohy a pohybu telies v priestore pomocou odrazených elektromagnetických vĺn; rádionavigácia