Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiolokátor - význam cudzieho slova

zariadenie na zisťovanie rýchlosti a pohybov objektov metódou odrazu elektromagnetických vĺn, radar