Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiometer - význam cudzieho slova

prístroj na meranie ionizujúceho žiarenia, rádioaktivity