Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiometria - význam cudzieho slova

odbor, ktorý sa zaoberá meraním energie prenášanej žiarením; náuka o rádioaktívnych vlastnostiach hornín