Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádioskopia - význam cudzieho slova

vyšetrenie ionizujúcim žiarením