Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiosonda - význam cudzieho slova

meteorologický prístroj pripojený k balónu a vysielajúci rádiové informácie o stave ovzdušia