Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiotelefónia - význam cudzieho slova

prenášanie všetkých druhov zvukov pomocou elektromagnetických vĺn