Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiotelefónia – význam cudzieho slova

prenášanie všetkých druhov zvukov pomocou elektromagnetických vĺn