Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiotelegrafia - význam cudzieho slova

prenášanie Morzeových a iných prerušovaných signálov pomocou elektromagnetických vĺn