Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiotelekomunikácie - význam cudzieho slova

súhrnné označenie všetkých spojových prostriedkov využívajúcich elektromagnetické vlny (rozhlas, televízia, rádiotelefónia, rádiotelegrafia a pod.)