Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádioteleskop – význam cudzieho slova

zariadenie umožňujúce pozorovať vesmírne telesá pomocou rádiových vĺn