Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádioterapia - význam cudzieho slova

liečba rádioaktívnym ožarovaním