Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádioterapia – význam cudzieho slova

liečba rádioaktívnym ožarovaním