Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádium - význam cudzieho slova

striebristý rádioaktívny kov, značka Ra