Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

réžia – význam cudzieho slova

náklady podnikania, domácnosti a pod.; umelecké vytváranie javiskového, rozhlasového, televízneho, filmového alebo iného diela, umelecké riadenie hry; vedenie, riadenie, usporiadanie niečoho