Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

régence – význam cudzieho slova

prechodný umelecký sloh vo Francúzsku za panovania Ľudovíta XIV. a Ľudovíta XV., francúzske rané baroko