Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

résumé, rezumé - význam cudzieho slova

(franc.) zhrnutie, prehľad, stručný obsah prejavu, článku a pod.