Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rét – význam cudzieho slova

najmladší stratigrafický stupeň triasu