Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rét - význam cudzieho slova

najmladší stratigrafický stupeň triasu