Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rétor - význam cudzieho slova

rečník; učiteľ rečníctva, rétoriky