Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rétorika – význam cudzieho slova

rečnícke umenie; náuka o rečníctve; záľuba v rečnení; krasorečnenie, bezobsažné rozprávanie, rétoričnosť