Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

röntgen - význam cudzieho slova

staršia jednotka pre ožiarenie; prístroj na presvecovanie častí tela alebo hmoty röntgenovým žiarením