Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

röntgenogram - význam cudzieho slova

snímka zhotovená röntgenovým žiarením