Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

röntgenokardiografia – význam cudzieho slova

zobrazenie srdca röntgenom