Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

röntgenokardiografia - význam cudzieho slova

zobrazenie srdca röntgenom