Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

röntgenológia - význam cudzieho slova

náuka o využití röntgenového žiarenia v lekárstve; oddelenie nemocnice, kde sa prevádzajú vyšetrenia röntgenom