Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

röntgenové žiarenie – význam cudzieho slova

elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou 10- 11 až 10-8 m