Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

raabizácia – význam cudzieho slova

tereziánska reforma, podľa ktorej sa časť vrchnostenskej pôdy prideľovala za poplatok nevoľníkom