Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rabdovírus – význam cudzieho slova

vírusový pôvodca besnoty