Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rabdovírus - význam cudzieho slova

vírusový pôvodca besnoty