Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

racemizácia - význam cudzieho slova

premena opticky aktívnej látky na opticky neaktívnu, racemickú zmes