Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rachický, rachitický – význam cudzieho slova

neduživý