Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

racionálne číslo – význam cudzieho slova

číslo vyjadriteľné podielom dvoch celých čísel