Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

racion��lne ����slo - význam cudzieho slova

Nenašli sme žiadny význam pre zadané slovo!