Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

radón – význam cudzieho slova

vzácny rádioaktívny plyn, najťažší plyn, značka Rn