Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

radián – význam cudzieho slova

jednotka pre rovinný uhol, ktorý na obvode kruhu vytína oblúk s dĺžkou polomeru kruhu, značka rad