Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

radikalizácia – význam cudzieho slova

rast, stupňovanie nekompromisnosti, nezmieriteľnosti, krajnosti