Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rafinácia – význam cudzieho slova

čistenie, odstraňovanie nežiadúcich prímesí a nečistôt z látok a technických výrobkov, napr. cukru, kovov a pod.