Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rafinéria - význam cudzieho slova

továreň na rafináciu surovín alebo polotovarov, napr. cukru alebo ropy