Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rafinovaný – význam cudzieho slova

očistený od prímesí; premyslený, prefíkaný, ľstivý