Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rafinovaný - význam cudzieho slova

očistený od prímesí; premyslený, prefíkaný, ľstivý